โครงการคนละครึ่งเฟส 4 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมี คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขที่ควรรู้ ดังนี้

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 65) * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 2 * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

เช็คขั้นตอน สมัครคนละครึ่งเฟส 4 ที่ทำตามได้ง่ายๆ แบบมีภาพให้เห็นประกอบ