กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า

ล่าสุด สถานการณ์โควิด-19 ในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,355 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,571 ราย

และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 784 ราย ยอดติดเชื้อรวมระลอกเมษายน 170,401 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสม 199,264 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย เสียชีวิตสะสม 1,466 ราย หายป่วยเพิ่ม 3,530 ราย

รวมหายป่วยสะสม 157,944 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 39,854 ราย

รายละเอียดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 3,355 ราย มีดังนี้

1.ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,723 ราย

2.ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 838 ราย

3.จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 784 ราย

4.เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 10 ราย