อยากรู้ต้องตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน กรอกเลขบัตรประชาชนแป๊บเดียวรู้เลยว่ามีสิทธิ์ได้เงิน 15,000 บาทมั้ย?

จากกรณีที่กระทรวงการคลัง เตรียมที่จะเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในเร็วๆ นี้ ด้วยการเสนอจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 15,000 บาท ให้กับครอบครัวเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือนนั้น

ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรดังกล่าวจะยึดข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบสถานะเกษตรกรกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วย

โดยสามารถ ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่นี่ http://farmer.doae.go.th/

ข้อมูลจาก :

 

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

 

1. เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/ แล้ว ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. กดปุ่นค้นหา จากนั้นระบบจะแสดงสถานะออกมาว่าเป็นเกษตรกรหรือไม่

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน