คลังเผยปฏิทิน  เราชนะ-ม33เรารักกัน รับเงิน 2,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตลอดเดือน พ.ค. 64 โครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง วันที่ 20 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 27 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท โครงการเราชนะ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน…

Continue Reading