การถวายน้ำ เป็นประเพณีไทยโบราณที่นิยมทำเพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ หรืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ โดยทั่วไปนิยมใช้น้ำเปล่าหรือน้ำแดง

คำถามที่พบบ่อย คือ การถวายน้ำต้องเปิดฝามั้ย ?

คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องเปิดฝาขวดน้ำ

สิ่งสำคัญ อยู่ที่ “เจตนาบริสุทธิ์” ของผู้ถวาย

วิธีการถวายน้ำ ที่ได้บุญสูงสุด ประกอบด้วย

1. เตรียมน้ำ: เลือกน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 2. ตั้งจิตอธิษฐาน: ตั้งจิตบริสุทธิ์ ระลึกถึงบุญคุณ อุทิศส่วนกุศลให้ 3. เทน้ำ: เทน้ำลงในแก้วหรือภาชนะที่สะอาด 4. วาง: วางแก้วน้ำไว้หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนแท่นบูชา หรือหน้าหลุมศพ 5. จุดธูปเทียน: จุดธูปเทียนบูชา 6. กล่าวคำอธิษฐาน: กล่าวคำอธิษฐานด้วยความเคารพ 7. เก็บ: เมื่อธูปเทียนใกล้หมด เก็บแก้วน้ำไปเทลงดิน หรือปลูกต้นไม้

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • บางสถานที่อาจมีกฎระเบียบ เกี่ยวกับการถวายของไหว้ ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ดูอีกครั้ง
  • เราสามารถถวายน้ำอื่นๆ แทนน้ําแดงได้ เช่น น้ำเปล่า น้ำมะพร้าว
  • สิ่งสำคัญที่สุดคือ “การให้ด้วยใจบริสุทธิ์”

การถวายน้ำ เป็นการแสดงออกถึง ความกตัญญู ความศรัทธา และ ความเคารพ

การทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ ย่อมส่งผลดีต่อผู้ทำบุญ