ข่าวไอที วิธีตั้งค่า Low Power Mode Auto ทำยังไงมาดู 

โหมดประหยัดพลังงาน (Low Power Mode) บน iPhone และ iPad ช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้นานขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย โดยจะปรับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานที่จำเป็น เช่น การโทรออกและรับสาย การส่งและรับอีเมลและข้อความ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

โหมดประหยัดพลังงาน จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือ 20%  และจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

ใช้แอปพลิเคชันทางลัด ตั้งค่า Low Power Mode

 • เปิดแอป คำสั่งลัด
 • ไปที่แท็บ การทำงานอัตโนมัติ
 • แตะ สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล
 • เลือก ระดับแบตเตอรี่
 • เลือก เท่ากับ
 • ปรับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ต้องการ เช่น 20%
 • เลือก ถัดไป
 • ค้นหา โหมดประหยัดพลังงาน
 • แตะ ตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
 • เลือก เปิด
 • เลือก ถัดไป
 • ปิด ถามก่อนสั่งทำงาน (ตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ)
 • เลือก เสร็จสิ้น

วิธีนี้

 • การทำงานอัตโนมัติจะถูกสร้างขึ้นและทำงานอัตโนมัติเมื่อระดับแบตเตอรี่ของคุณเหลือน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้
 • คุณสามารถปรับแต่งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และการตั้งค่าอื่นๆ ได้ตามต้องการ